Appendix

Kommunkartor

Nedan presenterade kommunkartor redovisar god allmän hälsa respektive psykisk ohälsa för respektive kommun och kommundel. Varje kommundel är framtagen så att samtliga har minst 30 respondenter.

Laholm


Halmstad


Hylte


Falkenberg


Varberg


Kungsbacka


Redovisning svar per kommun

Enkäten i sin helhet här.

Förklaring till tabellerna

Tabellerna är indelade enligt den mest relevanta särredovisningen. Indelningen per kommun och kön ger ett bra estimat angående dessa subgrupper. Tabellerna bör dock tolkas med försiktighet, beroende på att några frågor till viss del omformulerats och en lägre svarsfrekvens i jämförelse med tidigare kartläggningar.

GOD ALLMÄN HÄLSA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NEDSATT PSYKISKT VÄLBEFINNANDE (GHQ5)

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

ÅNGEST – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

STRESS – GANSKA/MYCKET STRESSAD

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

SÖMN – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NÅGON GÅNG FÅTT DIAGNOSEN DEPRESSION AV LÄKARE

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NÅGON GÅNG HAFT SJÄLVMORDSTANKAR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NÅGON GÅNG FÖRSÖKT BEGÅ SJÄLVMORD

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

VÄRK ELLER SMÄRTOR I HÄNDER, ARMBÅGAR, BEN ELLER KNÄN – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

VÄRK I SKULDROR, NACKE ELLER AXLAR – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

VÄRK I RYGG, HÖFTER ELLER ISCHIAS - LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

EKSEM ELLER HUDUTSLAG – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

ÖRONSUS (TINNITUS) – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

INKONTINENS (URINLÄCKAGE) – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

ÅTERKOMMANDE MAG- ELLER TARMBESVÄR – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

HUVUDVÄRK ELLER MIGRÄN – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

TRÖTTHET – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

YRSEL – LÄTTA/SVÅRA BESVÄR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

GOD TANDHÄLSA – GANSKA/MYCKET BRA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

HÖGT BLODTRYCK

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

DIABETES

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

ASTMA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

ALLERGI

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

FYSISK AKTIVITET: MINST 150 MIN PER VECKA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

FYSISK AKTIVITET: 30 MIN PER DAG

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

STILLASITTANDE: 13 TIMMAR ELLER MER PER DYGN

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

ÖVERVIKT OCH FETMA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

RÖKER DAGLIGEN

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

SNUSAR DAGLIGEN

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NÅGON GÅNG ANVÄNT HASCH ELLER MARIJUANA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NÅGON GÅNG ANVÄNT ANABOLA ANDROGENA STEROIDER ELLER TILLVÄXTHORMON UTAN LÄKARES ORDINATION

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

NÅGON GÅNG ANVÄNT NARKOTIKAKLASSIFICERADE LÄKEMEDEL PÅ ANNAT SÄTT ÄN LÄKARE ORDINERAT

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

RISKABEL ALKOHOLKONSUMTION

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

RISKABLA SPELVANOR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

SVÅRT ATT LITA PÅ DE FLESTA MÄNNISKOR

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

AVSTÅTT FRÅN ATT GÅ UT ENSAM

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

UTSATT FÖR HOT SENASTE 12 MÅNADERNA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

UTSATT FÖR FYSISKT VÅLD SENASTE 12 MÅNADERNA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

KÄNSLA AV KRÄNKNING SENASTE 3 MÅNADERNA

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

LÅGT PRAKTISKT STÖD

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

LÅGT EMOTIONELLT STÖD

Hallands kommuner med Halland som referens. Avrundad andel (%).

SVÅRT ATT KLARA AV ATT BETALA EN OVÄNTAD UTGIFT PÅ 11 000 KRONOR INOM EN MÅNAD

Hallands kommuner med Halland som referens.Avrundad andel (%).

SVÅRT ATT KLARA DE LÖPANDE UTGIFTERNA SENASTE 12 MÅNADERNA

Hallands kommuner med Halland som referens.Avrundad andel (%).